En betongsanering innebär att man återställer ett betonggolv till sitt ursprungliga skick (eller bättre!). Betonggolv finns numera i många miljöer; privat och offentligt. Betongen är ett alternativ till exempelvis marmor eller annan natursten. Den har ofta kvalitet och egenskaper som är fullt jämförbara med de konkurrerande materialen.

Precis som vad gäller för till exempel marmorgolv, utsätts betongytan för en förslitning som kan gå snabbare eller långsammare beroende på golvets kvalitet och användning. Man kan alltså inte förutsäga när ett behov av en betongsanering kan uppstå.

När man märker att ytan tappat sin glans eller när man får problem att göra rent på ett sätt som tillfredsställer kraven på hygien eller miljöskydd kan det vara dags att överväga en betongsanering.

Idag finns det ett antal företag som har specialiserat sig på denna typ av arbeten. Samtidigt har det också utvecklats metoder för att betongsaneringen leder till bättre resultat och till en lägre kostnad än som tidigare har varit möjlig.

Själva saneringen består av två huvudsakliga delar men kan utföras på en och samma gång med samma utrustning. Den första delen innebär i princip att allt som inte är betong avlägsnas. Därefter bearbetas själva betongen.