Städning utfört av företag bör egentligen kallas lokalvård om man skall vara noga. Arbetet innebär rengöring men även att ställa oreda tillrätta. Att miljön i arbete och bostad mår bra av sanering innebär att vi kan behålla hälsan bättre eftersom damm, ludd, hår och annan smuts hålls efter. Smutsen som uppstår består till stor del av mikroorganismer eller mikrober som är det kortare namnet. De består i hög grad av bakterier och svamp.

LG Flytt & Städ hjälper dig med såväl flyttstädning som flytt i Skara, Hjo och Karlsborg.

Tre metoder som används

Man kan dela upp städmetoder i tre grupper: Torr, fuktig och våt. Den torra utföres företrädesvis med dammsugare då enkel sopning river upp mer damm än vad som kan forslas bort.

För fuktig rengöring används en trasa eller mopp och en hink med vatten och rengöringsmedel. Även svampar som innehåller rengöringsprodukter är brukligt. Man måste dock byta vatten ofta då det inte är lönt att skura med smutsigt vatten.

Riktigt våt städning kan mest användas i badrum och toalettrum. Samt i utomhusmiljöer som altaner och balkonger. Det innebär att man kan spola av stora delar av utrymmet med vatten.

Riktlinjer

Flyttstädning är bäst att genomföra när det mesta av bohaget avlägsnats. Den som flyttar ut har ansvaret för att bostaden blir städad. Om man anlitar ett lokalvårdsföretag bör man avtala om att städningen går igenom en besiktning innan arbetet avslutas helt och faktura upprättas. Är man inte nöjd skall man klaga och vanligtvis har städfirman en garanti där de erbjuder sig att göra om den städning som inte blivit godkänd.

Det finns inga lagar eller förordningar om hur ren lägenhet eller villa skall vara efter flyttstädning så det är upp till parterna vid varje specifikt fall. Om det gäller en villa eller bostadsrätt bör det finnas klausul om ordentlig städning inskrivet i köpekontraktet. Ifall rengöringen är undermålig och måste åtgärdas får den utflyttade stå för kostnaden.

Vanliga klagomål

De klagomål som kommer till kännedom inom branschen gäller främst då flyttstädningen utförts av den flyttande själv. Vanliga klagomål är då slarvig fönsterputs, utrymmen bakom lösa maskiner som diskmaskin, spis och kyl är inte rengjorda och så vidare. Har den utflyttade inte lämnat bostaden i godkänt skick tillåts kan den utflyttade få bekosta kalaset med det som behöver åtgärdas. Så det kan faktiskt löna sig att anlita lokalvård för uppdraget. En bra firma genomför en flyttstädning professionellt utan klander i de flesta fall.